Karlshamn Energi

Karlshamn Energi växer när Karlshamns kommuns VA-enhet flyttar in under samma tak som affärsområdena Värme, Elnät, Bredband, Elhandel samt avdelningarna ekonomi, marknad och kundservice. Tillbyggnad ca 1600 m2, ombyggnadsarea ca 900 m2 därtill  nya inne / utelager,  spolhallar, parkeringar, verkstäder mm. Tomten och byggnaderna omformas för att få plats med fler  anställda och nya funktions / ytbehov. Förslagsarbete / programarbete fortsätter i höst parallellt med analys och dialogworkshopar med personalen i samarbete med Studio Sassi.