Karlshamns Energi

Karlshamns Energi växer kraftigt när Karlshamns kommuns VA-enhet flyttar in. Vi har tagit fram ett skiss och volymförslag som belyser möjligheterna i strukturer, flexibilitet och kontorsformer inför den kommande till – och ombyggnaden.