Ronneby Konsthall, projekttävlan

Ronneby konsthall i Kockums Emaljsverks gamla lokal från 1907.

Vi går vidare efter direktupphandling i form av projekttävlan med ombyggnation av Ronneby konsthall.

2017 fick Kulturcentrum och Ronneby kommun det regionala uppdraget att utveckla ett regionalt konstresurscentrum; en plats att visa, lära ut och förmedla bra konst. För att möta kraven på ett regionalt centrumför samtida konst är befintlig anläggning i behov av uppgradering vad gäller tillgänglighet, klimatanläggning och tekniska lösningar.

2018 beviljades Kulturcentrum medel från Boverket för att renovering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huset.