Bostadsrätter Sockerstan, Staffanstorp

Bild wec360

Bjartmar & Hylta Arkitekter har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag till ca 70 st bostadsrätter i varierande storlekar i kvarteret som blir första byggnation i den helt nya stadsdelen ” Sockerstan ” i Staffanstorp där nybyggnation och förtätning ska samsas med gamla Sockerbruksbyggnader i klassisk skånsk röd tegel. Vi har varit med från första skiss till bygglov och varit Darlin Fastigheters partner i detaljplanearbetet och framtagande av försäljningsmaterial.

Illustration Staffanstorps kommun