Bredåkra kyrka

Fd krematoriet i anslutning till Bredåkra kyrka behöver en ombyggnation för att anpassas till ändrad användning och vår tids krav på arbetsmiljö. Nuförtiden används endast delar av dom dryga 600 m2 i samband med begravningar. Övriga utrymme behöver utnyttjas bättre till kontor, lager, arkiv mm. Vi ser över hela byggnadens flöde och disposition av rum och funktioner. Beställare är Ronneby pastorat.

Kistintag