Inbjuden tävlingsvinst, Lund – med studentlägenheter i etagé

Vinst i inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter på Värpinge Gård. Närmaste omgivning kring Värpinge Gård i västra Lund består idag av villor, radhus och lägenheter. Med 1,8 km till Lunds Central, Universitetet och Grand Hotel ligger den fd gården nu nära centrum och kommer att bli ett attraktivt boende med allmänna kommunikationer och cykelvägar raka vägen in till city samt service och handel i direkt anslutning. Ett stenkast bort finns strövområde längs Höjeå och i Värpinge ravinen. De gamla ekonomibyggnaderna kommer att rivas och återuppföras i samma volymer, teglet kommer att återanvändas i de nya fasaderna. Förslaget tar fasta på ekonomibyggnadernas självklara enkelhet i gestaltningen. 50 st studentlägenheter varav 20 st i etagéutförande kommer att stå färdiga för försäljning 2013.