Kristianstads Nation

Fas ett i Kristianstads nations om och utbyggnadsprogram är nu avslutat och invigt i Lund. Den gamla festlokalen i huset från 1957 har återuppstått i toppmodern skepnad med nytt restaurangkök, mer yta för sittande och teknikutrustning för nationens spexföreställningar. Nu väntar fas 2 med utbyggnad av 70-80 studentrum i studentkorridorer två volymer sammanbundna med en glaslänk.

Fas två med studentboende i korridor