Orangeri Tivoliparken, Kristianstad

Tävlingsvinst våren 2013 som nu är förverkligad. Återvunna fönster från numera rivna gamla gasverket får leva vidare i ett nytt sammanhang. Växthuset ger möjlighet till förkultivering av fröer till Hälsoträdgården. Det förlänger säsongen för odlingsverksamheten, men också för besökare som vill uppleva grönskan i Tivoliparken. Det intilliggande vinterrummet blir en yta för aktiviteter eller kurser. Allt blir tillgänglighetsanpassat – precis som i övriga Hälsoträdgården. Orangeriet och hälsoträdgården bygger på ett unikt nyskapande nätverk mellan flera av kommunens förvaltningar och olika föreningar och arbetar ekologiskt och hållbart. Naturen erbjuder läkning för stressrelaterade sjukdomar och här kan kommuninvånarna aktivt delta i arbetet eller bara bara vistas i naturen.

http://www.kristianstad.se/orangeriet

14663668950_9ff0463d8d_c

14847289701_a18333db93_c

14850350085_90e47fa4e7_c

14663737058_4c47e9a6b7_c

14827376196_eae2307ced_c

Orangeri i rött tegel med växthus uppfört i Tivoliparken i Kristianstad inför stadens 400-årsjubileum. Återanvända fönster från staden numera rivna gasklocka. Bjartmar & Hylta Arkitekter

Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén