Vikhem Staffanstorp

Bild: Comotion

Bygghandlingarna är nu färdiga till entreprenaden för 32 st hyresrätter, 1520 m2 BTA, vid Vendelparken i Staffanstorp. Vägledande har varit att rama in parken med bebyggelse samt att ge hela kvarteteret en välkomnande gest. Gränder och smitvägar ger varierande möjligheter att till fots eller med cykel röra sig genom kvarteret. Byggstart beräknad under våren 2019. Bjartmar & Hylta har varit med från första skiss till färdiga bygghandlingar och varit Darlin Fastigheters partner i detaljplanearbetet och framtagande av marknadsföringsmaterial.