Loading posts...
 • Kristianstads Nation ”Krischan” i Lund

  Byggprojektet kommer att korta de långa väntetiderna för att få ett rum på nationen och ge fler möjlighet att delta i det social liv ett nationsboende innebär. Bjartmar & Hylta Arkitekter deltar även…

 • Privat residens – tävlingsvinst

  Privat residens – tävlingsvinst Privat residens med huvudbyggnad, gästhus, planerat poolhus. Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta Beställare: Privat

 • Kåseberga Hotell

  Kåseberga Hotell Hotell Kåseberga med sitt unika läge mitt i byn kommer att innehålla ca 25 st hotellrum, restaurang och konferensverksamhet. Kåseberga och Ales stenar är ett välkänt besöksmål med över 750…

 • Orangeri i Tivoliparken, Kristianstad – Tävlingsvinst

  Orangeri i Tivoliparken, Kristianstad – Tävlingsvinst Orangeriet kommer att ligga i norra Tivoliparken i anslutning Hälsoträdgården. Det är en plats för alla som vill njuta av småskalig trädgårdsodling eller avkoppling i lummig…

 • Värpinge Gård – tävlingsvinst

  Värpinge Gård – tävlingsvinst Vinst i inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter på Värpinge Gård. Närmaste omgivning kring Värpinge Gård i västra Lund består idag av villor, radhus och lägenheter. Med 1,8…

 • Trähus i Ålstorp

  Villa Ålstorp   En glänta i skogen omgiven av gigantiska träd var förutsättningen i detta projekt, ett vertikalt uttryck i byggnaden där den stående svarta träpanelen kommunicerar med de mörka trädstammarna blev…

 • Pildammsparken

  Pildammsparken Vi har haft nöjet att tillsammans med Ateljé Landskap ( http://www.ateljelandskap.se ), i ett parallellt uppdrag, utveckla delar av Pildammsparken där bland annat en ny besökspaviljong och ny bro över stora…

 • Skäret

  Skäret, nominerat till Höganäs kommuns arkitekturpris 2013! Vid Skäret ligger detta fritidshus i massivt trä. Ca 70 m2 stort timmerhus i skånsk tappning med tak av sedum och inslag av natursten som…

 • Masterplan kring Kristianstad Arena

  Masterplan kring Kristianstad Arena Den gamla masterplanen över området har blivit inaktuell där bland annat trafikflöde och parkeringssituationen behöver utvecklas och förbättras. Detta ger även möjlighet till utveckling av handeln på det…

 • Borggården

  Borggården Tävlingsvinst i markanvisningstävling på en centralt belägen tomt i Staffanstorp. Designdialog Markanvisningstävlingen föregicks av en designdialog där exploatörer, arkitekter, kringboende och andra berörda av planerad exploatering medverkade i en workshop arrangerat…