BEVIS Byggnadsvård i Skåne

Bjartmar & Hylta Arkitekter är styrelsemedlemmar i BEVIS (Byggnadsvård i Skåne, www.bevis.nu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjartmar & Hylta Arkitekter arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer åt privatpersoner, företag och kommuner. Som medlemmar i BEVIS främjar vi spridningen av kunskapen om byggnadsvård, kulturmiljöer och dess traditionella material och metoder. Vi har som arkitekter förmånen att genom BEVIS inneha ett unikt kontaktnät med andra kunniga företagare inom byggnadsvård. Bjartmar & Hylta Arkitekter hjälper beställare att hitta entreprenörer, konsulter och leverantörer i hela Skåne inom byggnadsvård med vårt medlemskap och upparbetade kontaktnät. Våra byggnadsvårdsprojekt har en bredd i sitt innehåll som spänner från rekonstruktion och bevarande till nybyggnation i kulturmiljöer. Vid nybyggnation i kulturhistoriska miljöer vi ritar utifrån de regionala särdragen och landskapsrummets rumsliga uppbyggnad som utgångpunkt och då är kunskapen som finns och förmedlas av BEVIS en stor hjälp. Vi tar med oss byggnadsvårdens syn på material och hållbarhet i våra nybyggnadsprojekt för ett hållbart byggande i tiden.