Ålstorp

Ålstorp

En glänta i skogen omgiven av gigantiska träd var förutsättningen i detta projekt, ett vertikalt uttryck i byggnaden där den stående svarta träpanelen kommunicerar med de mörka trädstammarna blev resultatet. Ljuset, de höga träden och riktningen i tomtens avlånga form har inspirerat oss och hjälpt oss att väva samman rum för rum och skapat dynamiska, mångfasetterade övergångar både inne i byggnaden och mellan inne och ute. Ett sedumtak och grönskande spaljéer tillkommer som får byggnaden att ännu mer smälta in i sin omgivning och bilda en mjuk rumslig övergång till naturen.

Adress: Ålstorp, Kävlinge Kommun
Medverkande: Ulrika Bjartmar, Maria Modéer, Mårten Hylta