Bönan

Bönan

– Temporary housing för gästforskare
Uppdraget består i att rita ett boende med hög standard för gästforskare till den kommande ESS-anläggningen i Lund, ” European Spallation Source ” – ett forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla Vårt förslag har formen av en böna med rundade och mjuka former inbäddad bland lövträd . Förutsättningarna var att behålla en befintlig kontorsbyggnad, bönformen utnyttjar tomten och förhållandet till den befintliga byggnaden maximalt och ger en spännande platsbildning mot gatan. Foajén och trapphuset  sträcker sig genom alla våningsplan och erbjuder samvaro och samkväm samt tillfällen till spontana möte för husets invånare. Från foajén har man utsikt Lunds Tekniska Högskola och dess campusområde. Korridorerna som utgår från foajén och trapphuset kröker sig genom huskroppen och utmynnar i ett bakre trapphus med sällskapsrum av lugnare karaktär som ger direktkontakt med baksidans mer privata parkrum.

Adress: Helgonagården 5:12, Lunds kommun
Medverkande: Mårten Hylta, Ulrika Bjartmar, Joanna Lewis-Jonsson
Beställare: LANAB