Helgonagården

Helgonagården – Studentboende

Uppdraget är att i kvarteret Smörlyckan utveckla en tidigare kontorsfastighet till studentboende, Smörlyckan är strategiskt beläget mellan tekniska högskolan och sjukhuset och med EES-området inom bekvämt avstånd.  En del av fastigheten har nyligen byggts om till studentboende som en första etapp med en planerad fortsättning inne i kvarteret. Det nyligen ombyggda gatuhuset innehåller 14 varierade lägenheter och fasaderna är fint anpassat till den småskaliga tegelarkitekturen som präglar kvarteret Smörlyckan.

Adress: Helgonagården 5:12, Lunds kommun
Medverkande:
Mårten Hylta, Ulrika Bjartmar, Joanna Lewis Jonsson, Hanna Wilhelmsson
Beställare:
Lundabostäder