Kåseberga Hotell

Kåseberga Hotell

Hotell Kåseberga med sitt unika läge mitt i byn kommer att innehålla ca 25 st hotellrum, restaurang och konferensverksamhet. Kåseberga och Ales stenar är ett välkänt besöksmål med över 750 000 st årliga besökare.

Bärande gestaltningsidé

  • Kringbyggda gården
  • Böljande formen
  • Materialkänsla

Volymerna utgår från den traditionella längan med dess sadeltak och relativt låga takfotshöjd. Taklandskapet får sedan en alldeles speciell karaktär genom bågformade homejor som skapar ljusinsläpp till vindsvåningen. Bågformen knyter dels an till sydsvensk/dansk byggnadstradition och det omgivande böljande landskapet.

Artikel i Ystads Allehanda: Vendels har fått nya ägare

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Elin Larsson
Beställare: JMC Markkonsult AB