Stångby kyrkby

Stångby Kyrkby

Huset ligger i en miljö av riksintresse för bevarande som ställde särskilda krav på utformningen. Tomten var svår; avsmalnande mot vägen där angöring av bil och entré skulle ligga och bredare ner mot byns allmänning. Kontakten mellan kyrkbacken och allmänningen var viktig, den skulle inte byggas igen, och förhållandet till kyrkan och dess parkering var inte okomplicerad så att arbetet kom att utvecklas till att till stor del utgöra en stadsbyggnads och analysuppgift. Lösningen blev två inbördes vinklade huskroppar sammanbundna med en mellanbyggnad i glas, då hamnade huskropparnas längdriktning i linje med kyrkbacken-allmänningen och blockerade inte kontakten. Mellanbyggnaden är i ett plan och skapar exteriört välbehövlig luft mellan de större huskropparna och hjälper interiört till att leda och sprida ljuset mellan längorna var solen än står på himlen. Kök och vardagsrum har öppet upp i nock, planlösningen är uppdelad i en privatare del med sov och badrum och en gemensam del med en rad rum i ett sinsemellan dynamiskt spel. De långsmala huskropparna och siktlinjerna ger en elegant spänst i husets planlösning och volymer. De många glasade pardörrarna skapar kontakt med trädgårdens olika rum, uteplatsen, kyrkan och allmänningen som var centralt när huset utformades. Genom att utnyttja platsens specifika förutsättningar skapades en vacker byggnad i samklang med sin omgivning. Huset har blivit uppmärksammat som ett gott exempel på komplettering av en byggnad i en av riksintresse kulturhistoriska miljö och har också fått I:a pris i tidningen Hus&Hems tävling ”Årets Hus”.

Juryns motivering:

Ett hus byggt på skånsk tradition men med en självklar modern identitet.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta
Adress:
Stångby Kyrkby, Lunds kommun