Övarp

Övarp

Ett gammalt hus med de ursprungligaste delar från 1700-talet. Skånelängan i det vackra landskapet i gränsen mellan slätt och skog norr om Kristianstad byggdes om. Budgeten skulle vara realistisk, därför behålls en del tidigare tillägg såsom den utvändiga panelen vilken fick nytt liv och karaktär av nya dörr / fönsterfoder, bottenbräda vid panelens slut samt markerade hörnfoder. De tidigare ospröjsade fönsterna från 50-talet ersattes med nytillverkade spröjsade enligt förlaga. En del original målningar och husdelar med ärlig patina frilades efter att länge ha varit inbyggda. Förhållningssättet i projektet var att bevara och acceptera en del senare tillägg ur ekonomisk och miljöresurshänsyn, och addera tidstypiska snickerier, måleri mm för att uppnå en karaktärsfull helhet.

Adress: Övarp, Kristianstad kommun
Medverkande: Mårten Hylta, Ulrika Bjartmar