Loading posts...
 • Sockerbruksområdet

  Sockerbruksområdet Idéskiss till gamla Sockerbruksområdet i Staffanstorp där sockerbruksbyggnader skall utvecklas och kompletteras med totalt upp till 1000 bostäder. Adress: Sockerbruksområdet, Staffanstorps kommun

 • Valstuga 2010

  Valstuga 2010 Allmän tävling utlyst av Hässleholms kommun inför valet  2010  där uppdraget var att utveckla den demokratiska mötesplatsen (valstugan/stadsmöbeln) med fri utformning på temat hållbarhet och fokus på återanvändning. Vilket avsåg…

 • Kv Porten Kävlinge

  Kv Porten Kävlinge — Flerbostadshus Förslag på flerbostadshus i Kävlinge, där det centrala läget utmed Mårtensgatan, (den lokala  affärsgatan) motiverar en relativt hög exploatering. Gatan aktiveras med butikslokaler och portar mot den mer…

 • Kometen

  Kometen Kuverttillverkarens Bongs fd lokaler i Kristianstad skall fyllas av nya verksamheter och användning. Utbildningslokalerna åt Jensen Education är en del av den kontinuerliga utveckling av det karaktärsfulla funkishuset som länge varit…