Loading posts...
 • Kristianstads Nation ”Krischan” i Lund

  Byggprojektet kommer att korta de långa väntetiderna för att få ett rum på nationen och ge fler möjlighet att delta i det social liv ett nationsboende innebär. Bjartmar & Hylta Arkitekter deltar även…

 • Masterplan kring Kristianstad Arena

  Masterplan kring Kristianstad Arena Den gamla masterplanen över området har blivit inaktuell där bland annat trafikflöde och parkeringssituationen behöver utvecklas och förbättras. Detta ger även möjlighet till utveckling av handeln på det…

 • Borggården

  Borggården Tävlingsvinst i markanvisningstävling på en centralt belägen tomt i Staffanstorp. Designdialog Markanvisningstävlingen föregicks av en designdialog där exploatörer, arkitekter, kringboende och andra berörda av planerad exploatering medverkade i en workshop arrangerat…

 • Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, Staffanstorps kommun

  Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, Staffanstorps kommun Totalt ges möjlighet för 14 st nya byggrätter, 12 st på 650-750 kvm stora fastigheter samt 2 st på ca: 1500 kvm förutom det gemensamma området…

 • Bautastenen

  Bautastenen Pågående markanvisningstävling i Lund. Tomten är belägen strax utanför Lunds innerstad och ligger intill västkustbanan mot Göteborg. Idén i gestaltningen är den spruckna bautastenen och temat går igen i husens gavlar…

 • Hjärups Centrum

  Hjärups Centrum Markanvisningstävling Hjärups Centrum. Nuvarande Hjärups Centrum, planerat och byggt på tidigt 70-tal, är nedgånget och de tidigare funktionerna som bank, post, affär mm är nedlagda. I och med att stora…

 • Mörtstigen

  Mörtstigen Uppdraget bestod i att planera ny bebyggelse kring en befintlig markväg, Mörtstigen. Här kan man bo med mycket höga befintliga natur och kulturvärden ett stenkast från Örkelljungas bästa badplats. Området kring…

 • Tjustorps by

  Tjustorps by Hur leva med tiden och utvecklingen för ett modernt jordbruk nära en storstad? Den frågan ställde sig vår beställare, en ung lantbrukare strax utanför Malmö med ett stort exploateringstryck kring…

 • Kv Ejdern

  Kv Ejdern Ejdern-området ligger i centrala Örkelljunga (före detta Sågverksområdet). I den norra delen av området, närmast centrum, planeras för butikslokaler och kontor tillsammans med bostäder. Längre ner i området övergår det…