Bautastenen

Bautastenen

Pågående markanvisningstävling i Lund.

Tomten är belägen strax utanför Lunds innerstad och ligger intill västkustbanan mot Göteborg. Idén i gestaltningen är den spruckna bautastenen och temat går igen i husens gavlar och i riktningen på byggnaderna som är svagt vinklade i förhållande till varandra. För att aktivera gatan och skapa ett levande kvarter är entréer till marklägenheterna från gatan. Entréerna till lägenheterna på andra våning är från den gröna prunkande insidan. Mellan byggnadskropparna bildas en innergård som får sin förlängning upp i banvallsbacken.  För att använda tomten maximalt använder vi den stora högt upphöjda spårvallen som kröns av ett bullerplank som en del av grönytan. Bullerplanket stänger ute ljudet samtidigt som det ramar in innergården och bygger rum.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Hanna Vilhelmsson
Beställare: Lundabostäder

FAKTA:

BTA är 1850 m2 fördelat på 20 st lägenheter med studentboende för kombiboende.
Planerad inflyttning mars / april 2012