Hjärups Centrum

Hjärups Centrum

Markanvisningstävling Hjärups Centrum. Nuvarande Hjärups Centrum, planerat och byggt på tidigt 70-tal, är nedgånget och de tidigare funktionerna som bank, post, affär mm är nedlagda. I och med att stora förändringar i funktioner och infrastruktur som skett de sista 30 åren i området var det viktiga att hitta en ny bärande struktur utifrån de nya förutsättningarna. Utgångspunkten i förslaget i förslaget var att med utgångspunkt från våra gemensamma publika rum såsom gatumiljön, platserna (park, torg, gårdsmiljöer) och stråken skapa många framsidor som bidrar till aktiva mötesplatser och en attraktiv levande miljö.

Adress: Hjärups Centrum, Staffanstorps kommun
Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Maria Modéer, Joanna Lewis-Jonsson, Per Eneroth, Tyréns
Beställare: Darjac Fastighet

FAKTA:

BOA / LOA: 8650 kvm fördelat på radhus, flerbostadshus och lokaler.