Masterplan kring Kristianstad Arena

Masterplan kring Kristianstad Arena

Den gamla masterplanen över området har blivit inaktuell där bland annat trafikflöde och parkeringssituationen behöver utvecklas och förbättras. Detta ger även möjlighet till utveckling av handeln på det strategiska läget vid infarten till Kristianstad.

Adress: Kristianstad
Beställare: Kristianstad kommun, Arberdeen