Mörtstigen

Mörtstigen

Uppdraget bestod i att planera ny bebyggelse kring en befintlig markväg, Mörtstigen. Här kan man bo med mycket höga befintliga natur och kulturvärden ett stenkast från Örkelljungas bästa badplats. Området kring Mörtstigen är bedårande vackert med ett öppet landskap av hagar som slingrar sig utmed Pinnån i norr och ett skogsparti i söder.

Utmaningen var att planera in ny bebyggelse och samtidigt värna om och utveckla de kvalitéer som finns på platsen. Ett första ställningstagande var att lämna det öppna hagmarken fritt från exploatering och istället planera in bebyggelsen i den angränsande skogen.

Mörtstigen kunde behålla sin karaktär och funktion som ett viktigt rekreationsstråk för Örkelljungas invånare mot Hjälmsjön med dess stigar utmed sjökanten. Den nya bebyggelsen fick ett ombonat och skyddat läge i skogsbrynet, tillgänglig med bil från den med Mörtstigen parallella vägen Forellstigen. Örkelljunga kommun ligger i den nordvästra delen av Skåne vid gränsen till Halland. Planhandlingarna kan ses i sin helhet på Örkelljunga kommuns hemsida www.orkelljunga.se/bygga-och-bo/detaljplaner

Adress: Kv Mörtstigen, Örkelljunga kommun
Medverkande:
Per Björkeroth, Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Sofia Boivie
Beställare: Örkelljunga kommun