Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, Staffanstorps kommun

Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, Staffanstorps kommun

Totalt ges möjlighet för 14 st nya byggrätter, 12 st på 650-750 kvm stora fastigheter samt 2 st på ca: 1500 kvm förutom det gemensamma området för odling och dagvattendammar på ca: 12 000 kvm.
Planen ger förutsättningar för boende på landsbygden med utvecklingsmöjligheter då fastigheterna förutom sin egen tomt även har del i ett gemensamt markområde. Den gemensamma marken ger möjlighet till lokal produktion i liten skala för framför allt närodling och här kan även samarbete kring den gemensamma odlingen utvecklas. Syftet är att erbjuda förutsättningar för att utveckla egna intressen och företagande med anknytning till landsbygden.
MyllanVallby kommer få sin identitet genom kopplingen till lokal jordbruksproduktion av mer ytintensiv karaktär. Miljön blir tydligt en del av landsbygden och livet där. Boende här blir del av jordbruksproduktionen omkring men i en småskaligare form. Den nya bebyggelsen har tillräcklig omfattning för att ge ett socialt sammanhang för både barn och vuxna samt utgöra ett tillskott till den befintliga bybildningen.

http://staffanstorp.se/boende/detaljplaner/pagaende-planer/myllan-karaktarsomrade-i-vallby-2/

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Per Björkeroth, Björkeroth Arkitektur & Stad,  Mårten Hylta, Elin Larsson, Joanna Lewis-Jonsson, Staffanstorps kommun genom planarkitekt Katarina Jeraeus
Beställare: Darlin Fastigheter AB

FAKTA:
14 st nya byggrätter, 12 st på 650 -750 kvm stora fastigheter
samt 2 st på ca: 1500 kvm förutom det gemensamma området för odling och dagvattendammar på ca: 12 000 kvm.