Borggården LSS-boende, vinst markanvisningstävling

På en gammal bensinmackstomt på Borggården i Staffanstorp utlyste kommunen en markanvisningstävling. Förslaget föregicks av Designdialogen under vilken invånare i området, kommunrepresentanter och exploatörer ett antal kvällar träffades för gemensamma workshops och dialog. Förslaget uppfyllde många av invånarnas och kommunens önskemål om gestaltning och innehåll och tilldelades byggrätten som nyligen är färdigställt.

550 m2 BTA LSS-boende

360 m2 BTA verksamhetslokaler

2200 m2 BTA lägenheter