Hjärup, vinst markanvisningstävling

Vinst i markanvisningstävling Hjärup NO Etapp 3 i Staffanstorps kommun mellan Malmö och Lund.

38 st lägenheter i olika storlekar på totalt 3800 m2 BTA. För närvarande inväntas att detaljplanen vinner laga kraft.