Mörtstigen ( Del av Västra Ringarp 8:473 )

Mörtstigen är belägen vid Hjelmsjön i Örkelljunga kommun.Uppdraget var att planera ny bebyggelse kring en befintlig markväg, Mörtstigen. Här kan man bo med mycket höga befintliga natur och kulturvärden ett stenkast från Örkelljungas bästa badplats. Ett första ställningstagande var att lämna det öppna hagmarken fritt från exploatering och istället planera in bebyggelsen i den angränsande skogen. Mörtstigen kunde behålla sin karaktär och funktion som ett viktigt rekreationsstråk för Örkelljungas invånare mot Hjälmsjön med dess stigar utmed sjökanten. Den nya bebyggelsen fick ett ombonat och skyddat läge i skogsbrynet, tillgänglig med bil från den med Mörtstigen parallella vägen Forellstigen. Örkelljunga kommun ligger i den nordvästra delen av Skåne vid gränsen till Halland och Småland

Adress:Kv Mörtstigen, Örkelljunga kommun
Arkitekter: Per Björkeroth, Ulrika Bjartmar
Beställare: Örkelljunga kommun