En/Se
Backaryds kyrka, Ronneby
2022 Kyrka Kulturhistoriska miljöer
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Backaryds kyrka, Ronneby
klicka för att se bilder
Bjartmar och Hylta Arkitekter | Backaryds kyrka, Ronneby
klicka för att se bilder

Bjartmar och Hylta Arkitekter har fått i uppdrag av Ronneby Pastorat att omgestalta Backaryds kyrkas kyrkorum så att det får en mer flexibel användning.

I samband med detta görs en allmän översyn av tillgänglighet, uppvärmningssystem, färgsättning, belysning, golv och utvändiga entréförhållanden. Även personalen kommer att få ett nytt personalutrymme i en ny fristående byggnad som vi ritat och upprättar förfrågningsunderlag till.