[twocol_one]

Vi gestaltar boendet, måltiden och upplevelsen

Bjartmar & Hylta Arkitekter arbetar med hotell, restauranger och upplevelseboende främst i den mindre och mellanstora skalan Vi arbetar nära våra beställare för att ta fram unika koncept för ert hotell eller restaurang som passar er vision. Vare sig ni är B & B eller står i begrepp att bygga en hotell och restaurangrörelse hjälper vi er med att fysiskt gestalta ert koncept.

Miljödriven nisch där upplevelsen blir en attraktion i sig

Vi arbetar främst med hotell och restauranger i en miljödriven nisch där hänsyn till kulturmiljöer, landskapsbild, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet är en förutsättning. Vi tar oss an hotell och restaurangprojekt som tar naturupplevelsen, stadsupplevelsen, aktiviteterna och övernattningen vidare till nya lösningar och blir en attraktion i sig.

Våra beställares förebilder

Våra beställares förebilder är agriturisimo, lodge, small hotels och urban resorts. I både urbana och lantliga kulturmiljöer ser vi kontexten med sin kulturhistoria, eller sin naturupplevelser, eller sitt kulturutbud som förädlingsbara resurser att bevara och utveckla. Våra uppdragsgivare vill visa på olika möjligheter för gäster från alla länder att leva, bo, och sova gott på den svenska landsbygden eller i våra unika stadsmiljöer.

Växande marknad för det autentiska

Vi ser en växande marknad av människor med ett behov av närhet till natur och kultur och mänskliga möten, aktiviteter och upptäcktsresor bortom allfartsvägar och det förväntade. Människor som ställer krav på tillgänglighet, trovärdig ekologisk hållbarhet och omsorgsfull resursbehandling.

Det enkla och praktiska som en lyx

Mycket av de hotell och restauranguppdrag vi tar oss an handlar om att gestalta det enkla och praktiska med ett formspråk som ofta förstärker det avspända förhållningssättet till miljön, livet och ledigheten. En enkelhet som inte utesluter hög trendfaktor, tillgänglighet och hållbarhet eller äventyret runt knuten.

Genom det fysiskt byggda rummet och byggnaden skapar vi en scen för måltiden, boendet, naturupplevelsen och kulturmiljön!

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Ales-stenar
Varumärkes byggande med arkitekturen som bärande tema i förening med platsen, historien och besöksmålet.
Ales stenar, 700 000 st årliga besökare
Kaseberga-Hotell
Kåseberga Hotell ca 25 st. rum, restaurang och konferenslokaler i unikt läge ett stenkast från Ales stenar.
Kaseberga Hotellplanlosning
Byggnader samspelar med den befintliga rumsliga strukturen och lämnar ett avtryck som förstärker och förtydligar omgivande bebyggelse och grönstruktur.
Kaseberga-Hotellvarumarke
Byggnader samspelar med den befintliga rumsliga strukturen och lämnar ett avtryck som förstärker och förtydligar omgivande bebyggelse och grönstruktur.

 

[/twocol_one_last]