[twocol_one]

Bjartmar & Hylta Arkitekter är internationellt certifierade passivhusdesigners utbildade av Passivhaus Institut Darmstadt.

Vad är passivhus?

Kortfattat kan begreppet beskrivas med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektronik och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden. Riktlinjerna är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kWh/m²/år.

Blir det dyrare att bygga passivhus?

Man brukar säga att isoleringen kostar ca 25 000 kr mer än i ett konventionellt småhus. Fönster kostar ca 30 procent mer än vanliga fönster. Värmeväxlare kostar ca 15 000 kr mer än vanlig ventilation. Normalt kostar det 0 – 8 % mer att bygga än vid byggnation av ett konventionellt hus, beroende av materialval. Detta tjänas in på några år på grund av den låga energitillförseln.

Mer än energieffektivitet och kWh/m²/år

Grundidén är att få ner energiförbrukning och på så sätt bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Vi försöker föra 15 kWh/m²/år tanken ett steg längre och förutom att handla om energieffektivitet även få fokus på gestaltning, sunda material, hållbart byggande, driftsäkerhet och underhållsaspekter. När vi projekterar tar vi med oss kunskapen från byggnadsvården och strävar efter sunda och beprövade material, fria från giftiga emissioner. Vi försöker så långt som möjligt hålla oss till en enkel stomkonstruktion med hygroskopiska och värmelagrande förmåga. Vi ser också till husets totala miljöpåverkan, hur mycket energi har krävts i själva byggmaterialtillverkningen, global miljöpåverkan, långa transporter vs närproducerat, hur samverkar materialen för ett sunt inomhusklimat?

Höga krav på utförandet…

15 kWh/m²/år  ställer höga krav på utförandet på byggarbetsplatsen och det gäller att hitta en balans i valet av tekniska lösningars komplexitet i projekteringen och bygghandlingarna så att dom blir hanterbara till en rimlig kostnad och därmed att målen och kraven kan uppnås.

…smittar av sig på finish och detalj detaljutförande

Den ökade medvetenheten om vikten av att få bort köldbryggor, tätning mm i utförandet på byggarbetsplatsen har gjort avtryck även på övrig byggnation de senaste åren. Vi kan också se att noggrannheten i utförandet av konstruktionen smittar av sig även till det övriga finishutförandet. Med andra ord får du på köpet en byggnad med hög nivå på detaljutförande och finish om du väljer att bygga passivhus!

 

 

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Certifiering-passivhus
Passivhuscertifikat
Passivhus-med-bostadsratter
Bostadsrätter och LSS-boende som passivhus på Borggården i Staffanstorp. Beställare: Darlin Fastigheter AB
Passivhusbage
Passivhusfönster med isolering som bryter köldbrygga även på fönsterbåge.

Passivhus 

 

 

[/twocol_one_last]