[twocol_one]

Lyhördhet och erfarenhet

Bjartmar & Hylta Arkitekter ritar och projekterar villor i alla skalor och budgetar. Med 20-års erfarenhet av nutida, moderna och exklusiva villor till privata beställare har vi tränat upp vår lyhördhet för beställarens och platsens förutsättningar. Vårt arbete med ditt villaprojekt innebär en ren besparing, genom att vi kan hjälp dig att hitta billigare alternativ, genom omdisponeringar eller yteffektiva och kanske flexibla lösningar. Vi är inte låsta till en given lösning på din villa, utan väger ihop funktion, estetik och ekonomi till en lösning som både passar idag och ger önskad handlingsfrihet i framtiden för ditt husprojekt.

Utan omvägar

Kontorets långa erfarenhet av att rita villor i olika sammanhang och miljöer innebär av vi utan omvägar på ett snabbt och professionellt sätt kan ägna oss det vi i det första skedet anlitas för: att gestalta en villa utifrån beställarens individuella drömmar, visioner och inre bilder av hur de vill leva sina liv. Vi har kunskapen och alla konsultkontakter för projektering av exklusiva villor där klimat, skydd/säkerhet, och teknik som inte syns ska integreras i gestaltningen. Resultatet blir ett destillat av våra beställares önskemål som vi för ett steg vidare så att allt blir tydligare och mer definierat; just så där var det som vi tänkt oss!

Platsen, landskapet och era idéer

Vi ritar nutida och moderna villor med platsen, landskapet (urbant såväl som ruralt) och beställarens idéer som utgångspunkt för villans placering och utformning. Att ha platsen eller landskapet som utgångspunkt betyder inte alltid att villan anpassas efter landskapet, ibland så får huset definiera landskapet, lyfta fram kvalitéer som fanns där men inte var fullt synliga – huset formar och förlöser landskapet. Ibland kan beställarens vision vara en så pass stark idé om form eller uttryck att villan växer fram som självständigt objekt där plats och program är underordnat. Då består mycket av vårt arbete i att undersöka konsekvenserna av idéen, både vad den utmynnar i gestaltningsmässigt och hur den är genomförbar mot gällande detaljplans möjligheter och begränsningar.

Vi tar er genom bygglovsprocessen…

Bjartmar & Hylta Arkitekter hjälper dig genom bygglovsprocessen och med att hitta den vid bygglovsansökan obligatoriska kontrollansvarig. Efter beviljat bygglov är det dags för startmöte på kommunen till dess kan vi ta fram samtliga obligatoriska tekniska ritningar (konstruktion, värme och sanitet och ventilationsritningar samt energiberäkning) som skall vara med på startmötet.

… och bygget

Efter startbesked från kommunen kan vi ta fram ett förfrågningsunderlag för att få in priser från entreprenörer. När entreprenör är utvald övergår förfrågningsunderlaget efter vissa justeringar till bygghandlingar.
[box]
Bjartmar & Hylta Arkitekter kan hjälpa er hela vägen genom byggprocessen med:

Program
Förstudier
Förslag
Bygglov
Kontrollansvarig
Projektering
– förfrågningsunderlag och bygghandlingar – samtliga ritningar och beskrivningar såsom konstruktion, VA, ventilation – som du behöver till ditt villaprojekt.
Upphandling och projektledning under bygget[/box]

…tills ni får slutbeskedet, nu kan ni flytta in!

När bygget är färdigt kan det vara mycket att följa upp och utreda. Vi kan hjälpa er med genomgång av fakturor med tillkommande arbete från byggaren, relationshandlingar på ev. ändringar mot bygglovet som ska skickas in till kommunen, närvara vid slut- och garantibesiktningar mm.

En bra länk som hjälpa dig för att förstå alla händelser och processen: mittbygge.se

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Modern-travilla-i-sandklitt
Mälarhusen, Österlen
Sommarhus bland böljande sandklitter med fri utsikt mot havet och Bornholm. Landskapet har inspirerat till en enkel och stram byggnad som genom att följa topografin reser sig generöst mot havet.
Modern-travilla-med-sedumta
Ålstorp, Lund/Malmö
En glänta i skogen omgiven av gigantiska träd var förutsättningen i detta projekt, ett vertikalt uttryck i byggnaden där den stående svarta träpanelen kommunicerar med de mörka trädstammarna blev resultatet.
Henkelstorp, Lund/Malmö Genom att följa terrängen och med väl valda fasadmaterial smälter huset in i den kuperade skogstomten. Nivåskillnaderna på tomten har inspirerat till en öppen planlösning i två etager.  Uttaget till Årets Hus 2005 bland de tio finalisterna.
Henkelstorp, Lund/Malmö
Genom att följa terrängen och med väl valda fasadmaterial smälter huset in i den kuperade skogstomten. Nivåskillnaderna på tomten har inspirerat till en öppen planlösning i två etager.
Uttaget till Årets Hus 2005 bland de tio finalisterna.
Stångby Kyrkby, Lund. Prisbelönt komplettering i by av riksintresse för sin kulturhistoriska miljö. Genom att utnyttja platsens specifika förutsättningar skapades en vacker byggnad i samklang med sin omgivning. I:a pris Hus&Hems tävling "Årets Hus”
Stångby Kyrkby, Lund
Prisbelönt komplettering i by av riksintresse för sin kulturhistoriska miljö. Genom att utnyttja platsens specifika förutsättningar skapades en vacker byggnad i samklang med sin omgivning.
I:a pris Hus&Hems tävling ”Årets Hus”
Jeppas Äng, Skillinge Tegelarkitektur med sparsmakade detaljer
Jeppas Äng, Skillinge
Tegelarkitektur med sparsmakade detaljer
Skäret, Kullahalvön Nominerat till Höganäs kommuns Arkitekturpris 2013
Skäret, Kullahalvön
Nominerat till Höganäs kommuns Arkitekturpris 2013
Henkelstorp, Lund/Malmö Bygget är klart och det blir inflyttningsfika i trädgården!
Henkelstorp, Lund/Malmö
Bygget är klart och det blir inflyttningsfika i trädgården!

[/twocol_one_last]