Amiralitetskyrkan, del av Karlskrona världsarv på Unescos världsarvslista

Vi ritar inredning till Amiralitetskyrkan Ulrica Pia i Karlskrona. Framöver kommer kyrkan också att se över tillgängligheten med nya utvändiga ramper.